Bài giải vở bài tập toán 3 trang 20 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1

0
167
bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3

Bài giải vở bài tập toán 3 trang 20 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1:  Trong môn Toán lớp 3 nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc. Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Câu hỏi vở bài tập toán 3 trang 20 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3Bài giải vở bài tập toán 3 trang 20 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 20 1

2. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Tóm tắt

Có : 5 thuyền

Mỗi thuyền : 4 người

Tất cả : … người ?

3.

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 20 2

4. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

a. 3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 6

3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 4

b. 3 ⨯ 5 … 5 ⨯ 3

4 ⨯ 6 … 6 ⨯ 4

c. 20 : 4 … 20 : 5

20 : 4 … 20 : 2

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đồng hồ chỉ :

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 20 3

Bài giải vở bài tập toán 3 trang 20 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1

1.

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 20 4

2.

Tóm tắt

Có : 5 thuyền

Mỗi thuyền : 4 người

Tất cả : … người ?

Bài giải

Số người có trong 5 thuyền là :

4 ⨯ 5 = 20 (người)

Đáp số : 20 người

3.

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 20 5

4.

a) 3 ⨯ 5 < 3 ⨯ 6 3 ⨯ 5 > 3 ⨯ 4

b) 3 ⨯ 5 = 5 ⨯ 3

4 ⨯ 6 = 6 ⨯ 4

c) 20 : 4 > 20 : 5

20 : 4 < 20 : 2

5. Đồng hồ chỉ :

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 20 6

Tags:  bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 20

Loading...

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here