Bài giải vở bài tập toán 3 trang 21 câu 1, 2, 3, 4 tập 1

Bài giải vở bài tập toán 3 trang 21 câu 1, 2, 3, 4 tập 1:  Trong môn Toán lớp 3 nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc. Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày...

Bài giải vở bài tập toán 3 trang 21 câu 1, 2, 3, 4 tập 1:  Trong môn Toán lớp 3 nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc. Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Câu hỏi vở bài tập toán 3 trang 21 câu 1, 2, 3, 4 tập 1

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3Bài giải vở bài tập toán 3 trang 21 câu 1, 2, 3, 4 tập 1

1. Đặt tính rồi tính :

a. 426 + 137

261 + 350

368 + 41

b. 533 – 204

617 – 471

590 – 76

c. 76 + 58

326 – 286

748 – 63

2. Tìm x ?

a. x×5=40

b. x:4=5

c. x – 4 = 6

3. Tính :

a. 5 ⨯ 4 + 117

b. 200 : 2 – 75

4. Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 75m đường, ngày thứ hai sửa được 100m đường. Hỏi ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét đường ?

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 21

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu :

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 21 2

Bài giải vở bài tập toán 3 trang 21 câu 1, 2, 3, 4 tập 1

1.

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 21 3

2.

a.

x×5=40x=40:5x=8

b.

x:4=5x=5×4x=20

c.

x−4=6x=6+4x=10

3. a. 5 ⨯ 4 + 117 = 20 + 117

= 137

b. 200 : 2 – 75 = 100 – 75

= 25

4.

Tóm tắt

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 21 4

Bài giải

Số mét đường ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất là :

100 – 75 = 25 (m)

Đáp số : 25m

5.

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 21 5

Tags:  bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 21

Có thể bạn quan tâm