Cách lên đồ Janna ĐTCL mùa 4: build đồ Janna đấu trường chân lý 1

Cách lên đồ Janna ĐTCL mùa 4: build đồ Janna đấu trường chân lý: Lên đồ Jana dtcl Jana ít khi được lên trang bị tuy nhiên cô nàng rất phù hợp với Ngọn giáo Shojin, Quyền Trượng Thiên Thần trang bị hồi mana nhanh Lợi dụng khả năng buff tốc độ đánh từ Janna

# Giới thiệu về Janna dtcl mùa 4

Cách lên đồ Janna ĐTCL mùa 4: build đồ Janna đấu trường chân lý 1

 • Chi phí:Giá cả 2
 • Máu: 550/990/1782
 • Năng lượng: 50
 • Mana khởi động: 30
 • Giáp: 20
 • MR: 20
 • DPS: 24 / 43 / 78
 • Thiệt hại: 40 / 72 / 130
 • Atk Spd: 0,6
 • Tỷ lệ Crit: 25%
 • Phạm vi: 4

Kỹ năng: Janna che chắn cho đồng minh ít máu nhất trong 4 giây. Các đồng minh được che chắn nhận được sát thương vật lý trong thời gian này.

 • Lượng khiên : 250/300/400
 • Số Đồng minh : 2/3/4
 • Sát thương vật lý cộng thêm : 20/30/60

# Cách lên đồ đấu trường chân lý mùa 4 cho Janna

Cách lên đồ Janna ĐTCL mùa 4: build đồ Janna đấu trường chân lý 2

Cách lên đồ cho Janna dtcl mùa 4 mạnh nhất hiện nay

 • Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm BF = Thương Shojin
 • Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Xanh
 • Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm 
 • Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng