Cách lên đồ Vayne mùa 5 chi tiết cùng các hệ tộc

0
488

Lên đồ Vayne DTCL mùa 5 mới nhất mạnh nhất trong hệ tộc: Các đòn tấn công của Vayne áp dụng Tia Bạc. Ngăn xếp thứ ba tiêu thụ tất cả các điểm cộng dồn trên mục tiêu để gây thêm sát thương thực. Sát thương : 85/110/160

+ Giới thiệu tường Vayne DTCL mùa 5

cach-len-do-vayne-mua-4-build-do-vayne-dau-truong-chan-ly 1

Giá 1 vàng Mana  0
Giáp  20 MR  20
DPS  32 / 58 / 104 Sát thương  40 / 72 / 130
Tốc độ đánh  0.8 Tỷ lệ crit  25%
Phạm vi  4 Máu  500 / 900 / 1620

Kỹ năng: Các đòn tấn công của Vayne áp dụng Tia Bạc. Ngăn xếp thứ ba tiêu thụ tất cả các điểm cộng dồn trên mục tiêu để gây thêm sát thương thực.

  • Sát thương : 85/110/160

+ Các tướng cùng hệ tộc DTCL 5

# Các tướng cùng Vayne thuộc hệ Cung Thủ DTCL 5

cach-len-do-vayne-mua-4-build-do-vayne-dau-truong-chan-ly 2

Sau 4 giây, các tướng Cung Thủ được tăng Tốc Độ Đánh trong 4 giây. Họ sẽ nhận lại lượng cộng thêm này mỗi 4 giây đến hết giao tranh.

# Các tướng cùng Vayne thuộc tộc Suy Vong DTCL 5

cach-len-do-vayne-mua-4-build-do-vayne-dau-truong-chan-ly 3

Tướng Suy Vong nhận thêm SMPT và SMCK.Mỗi trang bị Hắc Ám được sở hữu bởi tướng Suy Vong sẽ giúp cường hóa lượng chỉ số này trên tất cả các tướng Suy Vong, cộng dồn tối đa 4 lần.

  • (3) 35 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng
  • (6) 70 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng
  • (9) 110 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

+ Cách lên đồ DTCL mùa 5 cho Vayne mạnh nhất

cach-len-do-vayne-mua-4-build-do-vayne-dau-truong-chan-ly 4

TAgs: lên đồ Vayne DTCL mùa 5, ghép đồ Vayne DTCL mùa 5, lên đồ Vayne DTCL mùa 6, ép đồ Vayne DTCL 6

Loading...

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here