Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bạn đến chơi nhà ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bạn đến chơi nhà ngắn nhất : Câu 1 (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật: Gồm 8 câu, mỗi câu 7 tiếng, gieo vần cuối các câu 1-2-4-6-8, phép đối giữa câu 3-4, 5-6. Câu 2 (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): a. Theo câu thứ nhất, đúng ra tác giả nên tiếp đãi bạn thật chu đáo, tử tế. Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bạn...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bạn đến chơi nhà ngắn nhất : Câu 1 (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật: Gồm 8 câu, mỗi câu 7 tiếng, gieo vần cuối các câu 1-2-4-6-8, phép đối giữa câu 3-4, 5-6. Câu 2 (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): a. Theo câu thứ nhất, đúng ra tác giả nên tiếp đãi bạn thật chu đáo, tử tế.

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bạn đến chơi nhà ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bạn đến chơi nhà ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Bạn đến chơi nhà phần câu hỏi

Câu 1 (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật: Gồm 8 câu, mỗi câu 7 tiếng, gieo vần cuối các câu 1-2-4-6-8, phép đối giữa câu 3-4, 5-6.

Câu 2 (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

a. Theo câu thứ nhất, đúng ra tác giả nên tiếp đãi bạn thật chu đáo, tử tế.

b. Sáu câu tiếp cho thấy hoàn cảnh “có sẵn mọi thứ nhưng hóa ra lại không có thứ gì”. Vật chất không có, chỉ có cái tình cái nghĩa để tiếp bạn. Tình huống vừa đùa vui vừa tôn được cái quan trọng nhất – tình nghĩa.

c. Câu thơ cuối và riêng cụm từ “ta với ta” là giá trị tư tưởng của bài thơ, nó khẳng định tình bạn chân thực, tri âm tri kỉ không quan trọng vật chất, lễ nghĩa.

d. Tình bạn của Nguyễn Khuyến rất chân thật, rất quan tâm khi nhà thơ biết lo nghĩ mọi thứ, đặc biệt là rất trọng tình cảm.

Trả lời Bạn đến chơi nhà phần luyện tập

Câu 1 (trang 106 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

a*. Ngôn ngữ của bài Bạn đến chơi nhà là ngôn ngữ đời thường mộc mạc, đùa vui hóm hỉnh và mang đậm tính thuần Việt hơn so với ngôn ngữ buốn sầu, ước lệ, tính Hán Việt của bài Sau phút chia ly.

b. “Ta với ta” trong Bạn đến chơi nhà chỉ 2 người (nhà thơ và người bạn) thể hiện sự hòa hợp giữa hai tâm hồn, hai người bạn. Còn “ta với ta” trong Qua Đèo Ngang chỉ một mình nhà thơ giữa khung cảnh rộng lớn, tăng lên nỗi buồn và cô đơn.

Có thể bạn quan tâm