Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Từ trái nghĩa ngắn nhất

0
61

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Từ trái nghĩa ngắn nhất : Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Các cặp từ trái nghĩa: – Trong bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh: Ngẩng – cúi – Trong bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê: Trẻ – già; đi – trở lại Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Từ trái nghĩa với từ già trong trường hợp rau già, cau già: Non

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Từ trái nghĩa ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Từ trái nghĩa ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Thế nào là từ trái nghĩa phần câu hỏi

Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Các cặp từ trái nghĩa:

– Trong bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh: Ngẩng – cúi

– Trong bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê: Trẻ – già; đi – trở lại

Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Từ trái nghĩa với từ già trong trường hợp rau già, cau già: Non.

Trả lời Soạn văn bài Sử dụng từ trái nghĩa phần câu hỏi

Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Trong hai bài thơ dịch trên, việc sử dụng từ trái nghĩa tạo phép đối giúp tô đậm, khắc sâu hình ảnh và tình cảm biểu đạt.

Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Một số thành ngữ sử dụng từ trái nghĩa:

+ Chết vinh còn hơn sống nhục

+ Cá lớn nuốt cá bé

+ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

+ Lá lành đùm lá rách

– Tác dụng: Tạo tương phản, gây ấn tượng mạnh, thể hiện sâu đậm hơn nội dung, tình cảm muốn thể hiện.

Trả lời Từ trái nghĩa phần luyện tập

Câu 1 (trang 129 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Những từ trái nghĩa: (1) – tấm lành >< tấm rách; (2) – giàu >< nghèo; (3) – ngắn >< dài; (4) – đêm >< ngày , sáng >< tối.

Câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Từ in đậm Cụm từ gốc Từ trái nghĩa
tươi cá tươi cá ươn
hoa tươi hoa héo
yếu ăn yếu ăn khỏe
học lực yếu học lực tốt
xấu chữ xấu chữ đẹp
đất xấu đất tốt

 

Câu 3 (trang 129 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Chân cứng đá mềm

– Vô thưởng vô phạt

– Có đi có lại

– Bên trọng bên khinh

– Gần nhà xa ngõ

– Buổi đực buổi cái

– Mắt nhắm mắt mở

– Bước thấp bước cao

– Chạy sấp chạy ngửa

– Chân ướt chân ráo

Câu 4 (trang 129 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Đoạn văn tham khảo:

Đối với người, ai làm gì lợi cho nhân dân cho Tổ quốc ta đều là bạn. Bất kì ai làm gì có hại cho nhân dân và Tổ quốc ta tức là kẻ thù. Đối với mình, những tư tưởng và hành động có lợi cho Tổ quốc cho đồng bào là bạn. Những tư tưởng và hành động có hại cho Tổ quốc và đồng bào là kẻ thù.

(Hồ Chí Minh)

Loading...

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here