len-do-pantheon-dtcl-mua-5-moi-nhat-manh-nhat-trong-he-toc 1

Lên đồ Pantheon DTCL mùa 5 mới nhất mạnh nhất trong hệ tộc: Pantheon nâng khiên, giảm tất cả sát thương nhận vào trong 4 giây và gây theo phần trăm sát thương vật lý ở khu vực trước mặt trong suốt thời gian. Giảm sát thương : 75% / 80% / 90% Phần trăm sát thương vật lý : 340% / 350% / 400%

Tóm tắt nội dung

+ Giới thiệu tường Pantheon DTCL mùa 5

len-do-pantheon-dtcl-mua-5-moi-nhat-manh-nhat-trong-he-toc 1

Giá 3 vàng Mana
Giáp MR
DPS Sát thương
Tốc độ đánh Tỷ lệ crit
Phạm vi Máu

Kỹ năng: Pantheon nâng khiên, giảm tất cả sát thương nhận vào trong 4 giây và gây theo phần trăm sát thương vật lý ở khu vực trước mặt trong suốt thời gian.

  • Giảm sát thương : 75% / 80% / 90%
  • Phần trăm sát thương vật lý : 340% / 350% / 400%

+ Các tướng cùng hệ tộc DTCL 5

# Các tướng cùng Pantheon thuộc hệ Chiến Binh DTCL 5

len-do-pantheon-dtcl-mua-5-moi-nhat-manh-nhat-trong-he-toc 2

Chiến Binh nhận một lá chắn ở đầu trận đấu và nhận thêm SMCK mỗi giây.

# Các tướng cùng Pantheon thuộc tộc Đồ Long DTCL 5

len-do-pantheon-dtcl-mua-5-moi-nhat-manh-nhat-trong-he-toc 3

Tướng Đồ Long nhận thêm SMPT. Sau khi một đồng mình Đồ Long tham gia hạ gục một kẻ địch có máu tối đa ít nhất là 1400, tất cả đồng minh sẽ nhận thêm Sức Mạnh Phép Thuật trong phần còn lại của giao tranh.

+ Cách lên đồ DTCL mùa 5 cho Pantheon mạnh nhất

len-do-pantheon-dtcl-mua-5-moi-nhat-manh-nhat-trong-he-toc 4

TAgs: lên đồ Pantheon DTCL mùa 5, ghép đồ Pantheon DTCL mùa 5, lên đồ Pantheon DTCL mùa 6, ép đồ Pantheon DTCL 6