Top+ Những Cap Tiếng Anh hay 2022 về cuộc sống và tình yêu

Những Cap Tiếng Anh hay 2022 về cuộc sống và tình yêu: Những người chưa yêu, đang yêu và đã yêu chắc hẳn đã từng thắc mắc rằng tình yêu là gì phải không? Hay tình yêu là cái thứ gì mà khiến con tim rộn ràng chỉ bằng một ánh mắt và đau đớn cõi lòng chỉ vì một lời nói. Nếu định nghĩa được một cách rõ ràng thì thế gian này đã không có những chuyện tình ngọt ngào say đắm hay bi...

Những Cap Tiếng Anh hay 2022 về cuộc sống và tình yêu: Những người chưa yêu, đang yêu và đã yêu chắc hẳn đã từng thắc mắc rằng tình yêu là gì phải không? Hay tình yêu là cái thứ gì mà khiến con tim rộn ràng chỉ bằng một ánh mắt và đau đớn cõi lòng chỉ vì một lời nói. Nếu định nghĩa được một cách rõ ràng thì thế gian này đã không có những chuyện tình ngọt ngào say đắm hay bi thương rơi lệ.

Top+ Những Cap Tiếng Anh hay 2022 về cuộc sống và tình yêu

những câu nói tiếng anh hay về tình yêu ngắn gọn, những câu tiếng anh hay về cuộc sống 2019 , stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu, châm ngôn tiếng anh hay về tình yêu ngắn, những câu nói tiếng anh hay về tình yêu đơn phương, những câu nói tiếng anh hay về bản thân 2019, giao tiếp tiếng anh trong tình yêu 2019, danh ngôn tiếng anh về tình yêu buồn 2

Những câu nói hay về tình yêu và cuộc sống bằng tiếng Anh mà bài viết tổng hợp và chia sẻ dưới đây nói lên được phần nào những triết lý, tình cảm, sự lãng mạn của tình yêu , và những thử thách và tự tin vượt qua cuộc sống , yêu cuộc sống của mình hơn . Các bạn có thể chia sẻ những câu nói hay về tình yêu này để thay lời muốn nói gửi gắm những tâm tư, tình cảm của bạn đến một nửa của mình

+ Những câu nói hay về ý nghĩa  cuộc sống  bằng tiếng Anh

những câu nói tiếng anh hay về tình yêu ngắn gọn, những câu tiếng anh hay về cuộc sống 2019 , stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu, châm ngôn tiếng anh hay về tình yêu ngắn, những câu nói tiếng anh hay về tình yêu đơn phương, những câu nói tiếng anh hay về bản thân 2019, giao tiếp tiếng anh trong tình yêu 2019, danh ngôn tiếng anh về tình yêu buồn

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,
Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,
Hát như không ai nghe thấy,
Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”

4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh
Chẳng thà bị ghét vì những gì thuộc về chính con người ta còn hơn là được yêu thương từ kiếp vay mượn.

9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

10. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

12. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

14. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

15. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

16. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.

17. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

18. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

19. Sometimes people are beautiful.
Not in looks.
Not in what they say.
Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người thật đẹp.
Họ đẹp không phải ở hình dáng,
Không phải ở lời họ nói,
Mà ở chính họ là ai.

20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

21. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

22. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

23. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

24. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

25. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

26. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

27. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

28. This too, shall pass. —Anonymous

Rồi mọi chuyện sẽ qua.

29. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

30. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

+ Những câu nói tiếng Anh về ý nghĩa tình yêu hay nhất 2022

những câu nói tiếng anh hay về tình yêu ngắn gọn, những câu tiếng anh hay về cuộc sống 2019 , stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu, châm ngôn tiếng anh hay về tình yêu ngắn, những câu nói tiếng anh hay về tình yêu đơn phương, những câu nói tiếng anh hay về bản thân 2019, giao tiếp tiếng anh trong tình yêu 2019, danh ngôn tiếng anh về tình yêu buồn 1

1. An angel asked me a reason why I care for you so much. I told her I care for you so much coz there’s no reason not to.

+ (Một thiên thần hỏi anh tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế. Anh đã nói rằng anh rất yêu em bởi vì chả có lí do nào để không làm như thế cả.)

2. Love and a cough cannot be hid.

+ (Tình yêu cũng như cơn ho không thể dấu kín đuợc.)

3. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile

+ (Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.)

4. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry

+ (Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn. Người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc)

5. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

+ (Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.)

6. A day may start or end without a message from me, but believe me it won”t start or end without me thinking of you.

+ (Một ngày anh có thể không gọi điện và nhắn tin cho em lúc thức dậy và trước khi đi ngủ. Nhưng hãy tin rằng không ngày nào là không mở đầu và kết thúc với ý nghĩ về em.)

7. I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.

+ (Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.)

8. I looked at your fare… my heart jumped all over the place.

+(Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.)

9. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

+ (Anh từng nghĩ giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng ý nghĩ đó đã thay đổi nhanh chóng kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em.)

10. My world becomes heavenly when I spend those magical moments with you.

+ (Thế giới của anh trở thành thiên đường khi anh có những khoảnh khắc kì diệu bên em.)

11. By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in me.

+ (Về mặt khoảng cách, em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em đang rất gần anh. Còn về tình cảm thì trái tim em đã ở trong anh rồi.)

12. If someone would ask me what a beautiful life means. I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”

+ (Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: “Như thế này đó!”)

13. There is only one happiness in this life, to love and be loved.

+(Chỉ có một điều hạnh phúc duy nhất trên thế gian này, đó là yêu và được yêu.)

14. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

+(Được yêu thương sâu sắc bởi ai đó mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu một ai đó sâu sắc sẽ cho bạn sự can đảm.)

15. Love has no age, no limit; and no death.

+(Tình yêu không có tuổi tác, không có giới hạn, và không có chết chóc)

16. Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

+(Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Sự ghen ghét không thể bị xóa bỏ bởi ghen ghét, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó.

17. There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love.

+(Tình yêu không thể thiếu đi sự tha thứ, và cũng sẽ không có sự tha thứ nếu không có tình yêu)

18. We’re born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we’re not alone.

+(Chúng ta sinh ra một mình, sống một mình, chết cũng một mình. Nhờ có tình yêu và tình bạn, chúng ta mới có thể tạo ra những giây phút mà chúng ta không cô đơn)

Các tìm kiếm liên quan đến những câu nói bằng tiếng anh về tình yêu và cuộc sống

  • những câu nói tiếng anh hay về tình yêu ngắn gọn
  • những câu tiếng anh hay về cuộc sống 2022
  • stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu
  • châm ngôn tiếng anh hay về tình yêu ngắn
  • những câu nói tiếng anh hay về tình yêu đơn phương
  • những câu nói tiếng anh hay về bản thân 2022
  • giao tiếp tiếng anh trong tình yêu 2022
  • danh ngôn tiếng anh về tình yêu buồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm